Korisne informacije

Postupci u slučaju smrti

Smrtni slučaj u kući ili stanu

Kada dođe do smrtnog slučaja u kući ili stanu, prijava smrti vrši se na telefonski broj hitne medicinske službe.
Mrtvozorniku je potrebno omogućiti pristup i pregled preminule osobe, a potrebno je pripremiti i zdravstvenu dokumentaciju i druge relevantne podatke o ličnosti preminule osobe. Nakon izdavanja potvrde o smrti, potrebno je kontaktirati pogrebnu službu, radi detalja oko pripreme sahrane, a telo pokojnika se potom može preneti u hladnjaču.
Smrt se prijavljuje mesno nadležnoj matičnoj službi (mesto gde je osoba preminula ili pronađena) uz koju se prilaže potvrda o smrti u dva primerka, radi izdavanja izvoda iz matične knjige umrlih.

Smrtni slučaj u bolnici ili drugoj ustanovi

Ako smrt nastupi u bolnici ili nekoj drugoj ustanovi na području Republike Srbije, član porodice odlazi u bolnicu ili ustanovu i od dežurnog lekara ili drugog ovlašćenog lica dobija odgovarajuću dokumentaciju i potvrdu o smrti.

Smrtni slučaj na drugom mestu

Kada se smrt dogodi na ulici ili u nekom drugom objektu (van stana ili kuće gde je preminula osoba boravila), potrebno je pozvati hitnu medicinsku službu i policiju. Hitna medicinska služba konstatuje smrt, a policija izdaje propratnicu da se telo preveze u odgovarajuću ustanovu radi obdukcije. Sahrana se može zakazati kada se završi obdukcija.

Postupci kada se sumnja ili je očigledno neprirodno nastupanje smrti

Ukoliko se preminula osoba nalazila sama u kući ili stanu neophodno je pozvati policiju radi utvrđivanja činjenice smrti i okolnosti pod kojima je do smrti došlo, odnosno kako bi se utvrdio način nastupanja smrti. Na isti način potrebno je postupiti i u slučajevima očiglednog nasilnog nastupanja smrti (ubistvo ili samoubistvo, vešanje, utapanje, saobraćajni udes i slično).

 

Pojmovi

Čitulja (umrlica) je objava o smrti, koju najčešće objavljuje porodica preminule osobe. Čituljom se obaveštavaju članovi šire porodice, prijatelji, kumovi i poznanici o činjenici smrti osobe, i daju, pre svega, informacije o datumu i mestu sahrane.

Pomen je obaveštenje o proteku određenog perioda od smrti preminule osobe i najčešće se objavljuje na 40 dana, šest meseci, godinu dana, a može se objavljivati i dalje na svakih godinu dana od dana smrti, radi obeležavanja nesrećnog događaja i davanja pomena preminuloj osobi.

Poslednji pozdrav je obavest koju daju članovi šire porodice, prijatelji, kumovi, komšije, kao i svi drugi koji osećaju potrebu da se na ovaj način oproste od preminule osobe.

In memoriam je objava kojom se daju širi podaci o preminuloj osobi, kao upoznavanje i podsećanje na njen život i rad, kao i rezultate, uspehe i dostignuća koji je ostavila tokom života, kako na privatnom, tako i na profesionalnom planu.

 

Kako se piše čitulja?

Tekst čitulje obično se sastoji iz tri dela: uvod, glavni tekst i završni deo.

Uvodni deo najčešće se sastoji od nekoliko uvodnih reči, pre davanja najvažnijih podataka čitulje (primer: “Obaveštavamo rodbinu i prijatelje …”, “Sa dubokom tugom objavljujemo…”

U okviru glavnog tekstualnog dela, obavezno je da čitulja sadrži ime pokojnika, a opciono podatak o datumu rođenja i smrti.

U glavnom tekstualnom delu opciono se može opisno navesti uzrok smrti (primer “posle duge i teške bolesti”), u kojoj godini života je pokojnik preminuo, mesto i vreme ispraćaja (opela i sahrane). Tekst čitulje treba da bude kratak i jasan, sa ciljem da dati podaci daju tačne i nedvosmislene podatke o ključnim detaljima obaveštenja.

U završnom delu navodi se ime (jednog ili više) lica koje čitulju objavljuje, a može se i opisno navesti objavljivač čitulje (primeri: “Petar Petrović”, “sin Jovan, ćerka Milica, unuci i ostala tugujuća rodbina”, “Tvoji najmiliji”… i slično)

Pored teksta, čitulja uobičajeno sadrži sliku pokojnika i simbol verske pripadnosti.